Išleista studijų knyga „Programos STEKAS PLIUS taikymas praktinėje veikloje“

Knygos viršelisPristatome naują studijų knygą:
Programos STEKAS PLIUS praktinis taikymas. Studijų knyga. / Ana Samuilova, Jurgita Lieponienė. – Vilnius: „BMK leidykla“, 2018. 90 psl. ISBN 978-609-468-168-4

Studijų knyga bus naudinga visiems, norintiems įgyti darbo su apskaitos ir verslo valdymo programa STEKAS PLIUS pagrindus.  Analizuojamos likučių įvedimo galimybės, pateikiamos įvairios pirkimų, pardavimų, mokėjimų, įplaukų, prekių grąžinimų, atsargų nurašymo, ilgalaikio turto pajamavimo ir nusidėvėjimo skaičiavimo operacijos, aprašomos ataskaitų formavimo galimybės STEKAS PLIUS moduliuose.

STEKO youtube kanale kviečiame pažiūrėti studijų knygos pristatymo filmuką.

Pageidaujantys įsigyti knygą spauskite Knygos užsakymas  arba rašykite info@stekas.lt.
Abi viršelio pusės yra čia  Skaitykite daugiau:

Medžiaga parengta taip, kad ja galėtų naudotis mokymo įstaigų studentai, studijuojantys kompiuterinės apskaitos dalykus bei įmonių apskaitos specialistai.
Studijų knygoje pateiktas uždavinio Uosis sprendimas, kuriuo remiantis galima išspręsti ir kitus knygoje pateiktus uždavinius. Uždavinyje Uosis nagrinėjamos prekių, paslaugų pirkimo ir pardavimo operacijos, apibrėžiamos gaminamos produkcijos receptūros, užpajamuojama pagaminta produkcija ir nurašomos sunaudotos žaliavos. Uždavinyje formuojamos ilgalaikio turto kortelės, skaičiuojamas ilgalaikio turto nusidėvėjimas, nurašomas sunaudotas kuras, fiksuojamos avanso apyskaitos. Knygoje pateikiamas pavyzdinis sąskaitų planas.

Recenzentai: Rima Pelikšienė (UAB „Tik apskaita“) ir Julija Matiunina (UAB „Stekas“).

Spausdinti rekomendavo Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas ir UAB „Stekas“.

Knygos autorės – patyrę aukštosios mokyklos dėstytojos, ilgą laiką bendradarbiaujančios su UAB „Stekas“  bei taikančios programą STEKAS PLIUS studentų  mokyme, turinčios praktinio darbo patirties.

Knygos leidybą finansavo UAB „Stekas“.